Hjelseth Computers nybygg

Hjelseth Computers bygget nytt bygg på Lura, da var vi inne å la inn alt det elektriske. Bygget har 4 etasjer som trengte belysning, strøm, sikringsskap, stikkontakter og spredningsnett.